nhà lãnh đạo

30/03/2017
Julius Caesar chiến thắng trở về

7 bài học lãnh đạo từ danh tướng Julius Caesar

  Julius Caesar có thể nói là một trong những danh tướng lẫy lừng, một thiên tài quân sự và là chính trị gia tài ba […]
04/07/2017

Lãnh đạo giỏi không đo bằng vị trí cao cấp bạn nắm giữ cho bằng bạn đã giúp bao nhiêu người thăng tiến

Hồ sơ của bạn không có nhiều điểm nổi trội, thậm chí không phù hợp với mô tả công việc đòi hỏi. Bạn không thể trả […]
07/09/2017

13 Bài học kinh doanh rút ra từ thời tiểu học

Mùa tựu trường đã đến. Chắc nhiều người Việt còn nhớ đoạn bút ký Tôi Đi Học nổi tiếng của Thanh Tịnh. Nhưng thời nay đã […]