cục tẩy

12/05/2017

Cây bút chì và cục tẩy

Cây bút chì: Mình xin lỗi nhé! Cục tẩy: Về chuyện gì? Bạn đâu có làm gì sai đâu. Cây bút chì: Mình xin lỗi vì […]