ADHD

18/04/2017

Đoạn video xúc động về trẻ bị chứng tăng động giảm chú ý

  AHDH – chứng rối loạn tăng động giảm chú ý – theo Wiki là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy […]