người con

01/04/2017

Lời trối trăng của mẹ

Chuyện kể, sau khi người cha mất, người con quyết định đem mẹ vào viện dưỡng lão và thi thoảng đến thăm mẹ một vài lần. […]