mối lương duyên

13/06/2019

Mối lương duyên trùng phùng sau 75 năm xa cách

Chàng là KT Robbins, lính Hoa Kỳ tham gia Thế chiến đệ nhị, nay đã 97 tuổi gặp lại nàng là Jeannine Pierson, một phụ nữ […]