BÀI VIẾT MỚI

22/08/2016

Tiêu chuẩn tuyển dụng giám đốc

Đó là những gì tôi tìm kiếm nơi ứng viên cho vị trí giám đốc của tập đoàn này. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn khi được người khác giúp, một người hiểu những vất vả của người khác để giúp công việc được hoàn thành và một người không xem trọng tiền bạc như là mục tiêu tối hậu của cuộc sống

Nơi chia sẻ những bài viết hay từ các trang báo nước ngoài, được lược dịch nhằm đem lại cho độc giả Việt nguồn cảm hứng sống cao thượng, sống nhân nghĩa. Đó là tôn chỉ của blog này.

Trân trọng,

Hoàng Nguyễn